Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.bt-changer.com weboldalon – a továbbiakban: Szolgáltató – elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő – a továbbiakban: Felhasználó – általi használatának feltételeit.
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.
A webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
A szerződés nyelve magyar.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Tartalom:

 1. Szolgáltató adatai
 2. Alapvető rendelkezések
 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 4. Rendelés menete
 5. Regisztráció
 6. Regisztráció törlése
 7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
 8. Fizetés
 9. Szállítás
 10. Elállás joga
 11. Jótállás
 12. Panaszkezelés rendje
 13. Cookie-k
1. Szolgáltató adatai
 • Cégnév: Égő Ákos e.v
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, Hold u. 3.
 • Nyilvántartási száma: 57758668
 • Adószáma: 59711049-1-33
 • Közösségi adószám: HU59711049
 • Statisztikai számjel: 59711049-6311-231-13
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: info@bt-changer.com
 • Telefon: +36/30/3825399
2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2015. július hó 01-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházba, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A BT Changer webáruház saját gyártású BLUETOOTH autós kiegészítőket forgalmaz.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak euróban értendők, – ha külön nincs jelölve – tartalmazzák a házhozszállítás díját is. Külön csomagolási költséget nem számolunk fel.

A webáruházban a Szolgáltató a termék nevét, illetve azt, hogy az adott alkatrész milyen járműtípushoz alkalmazható. A típusmeghatározás csupán irányadó, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az alkatrész nem megfelelő beazonosításáért.

A termékekről készült fotók technikai okokból kifolyólag formában és színben némiképp eltérhetnek a valóságtól, emiatt felelőséget nem vállalunk.

Amennyiben akciós termékek jelennek meg a webáruházban, úgy a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

A BT Changer webáruház tartalmának megtekintéséhez, valamint a webáruházból történő megrendeléshez regisztráció nem kötelező. Megrendeléskor viszont a teljesítéshez kapcsolódó adatok megadása kötelező.

A Felhasználó rendelés során a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a legfelső menüben található „Chart / Kosár” menüpontra kattintva.

Az adatok megadását követően a Felhasználó a „PLACE ORDER / Rendelés feladása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

Adatbeviteli hibák javítása: a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. Regisztráció

A webáruházban ugyan a vásárlás történhet regisztráció nélkül vendégként, de a regisztrált Felhasználók számos előnyös szolgáltatást élveznek, úgy mint: elérhetik a shop szolgáltatásait, szerkeszthetik a fiókjuk adatait, ellenőrizni tudják a rendeléseik állapotát és megtekinthetik korábbi rendeléseiket.

A Felhasználó regisztrálni a webáruház fejlécében a „Regisztráció” gombra kattintva, a regisztrációs űrlap értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok

 • Last name / Vezetéknév (kötelező)
 • First name / Keresztnév (kötelező)
 • Company name / Cég neve 
 • Country
 • Region 
 • Postcode,ZIP / irányítószám 
 • Town / City  / Város
 • Street address / Utca
 • County / Ország
 • Phone / Telefon (kötelező)
 • E-mail (kötelező)

A webáruházban alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Felhasználónak a – Deliver to a different address – jelölő négyzetre való kattintással lehetősége van a szállítási címet megadni.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben egy hivatkozás található, ami a Felhasználó fiókjára mutat.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6. Regisztráció törlése

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@bt-changer.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00 közötti időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint – ha a Felhasználó a fizetést banki átutalással rendezte – a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

8. Fizetés

A Felhasználó a szállítási módhoz köthető kétféle fizetési mód közül választhat.

Közvetlen banki átutalás

 • SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX
 • IBAN: BE15 9674 4370 3830
 • Cím: Wise- Avenue Louise 54, Room S52
 • Brussels 1050 Belgium

PayPal

 • ego.akos@gmail.com
9. Szállítás

A szolgáltató a BT Changer webáruházban a termékeket költségátvállalással, a Felhasználó számára díjmentesen szállítja ki. Nemzetközi szállítás esetén a Magyar Posta szállítja a terméket, Magyarország belterületén – ha másként nem állapodnak meg a felek – a Szolgáltató FoxPost automatába szállít

– Személyes átvétel – telefonon egyeztetett időpontban – a 2051 Biatorbágy, Hold u 3 szám alatt lehetséges.

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újraküldése kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén lehetséges!

A szolgáltató nem fedezi a szállítmányozó által esetlegesen felszámított vám- és/vagy adókat. Ha az Felhasználó az Európai Unión kívüli országban él, és/vagy a megrendelt termékeket EU-n kívüli országba szállítják, arra további adók és díjak vonatkozhatnak.

10. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során a Szolgáltató a visszatérítendő összeget banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

11. Jótállás

A BT Changer webáruházban forgalmazott termékekére a Szolgáltató 1 év jótállást ad. 1 éven belüli meghibásodás esetén a terméket nem javítja hanem azonnal újra cseréli . Ha az eredeti termék már nem elérhető, úgy a Szolgáltató az ártól független azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új terméket köteles biztosítani.

12. Panaszkezelés rendje

Szolgáltatásunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailben vagy a kapcsolati űrlap segítségével, esetleg postai levél útján is közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • E-mail: nfh@nfh.hu

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

13. Cookie-k

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL- jét). Az ilyen adatok személyes azonosításra nem használhatóak, csak a Felhasználó gépének felismerésére szolgál.

A rendszer adatokat is tárol a Felhasználó számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A saabshop.hu böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de egyes funkció működésképtelenek, amennyiben a cookie-kat a Felhasználó nem fogadja el, illetve a böngészőben le van tiltva.

Shopping Cart