Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.bt-changer.com weboldalon – a továbbiakban: Szolgáltató – elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő – a továbbiakban: Felhasználó – általi használatának feltételeit.
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.
A webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
A szerződés nyelve magyar.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Tartalom:

 1. Szolgáltató adatai
 2. Alapvető rendelkezések
 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 4. Rendelés menete
 5. Regisztráció
 6. Regisztráció törlése
 7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
 8. Fizetés
 9. Szállítás
 10. Elállás joga
 11. Jótállás
 12. Panaszkezelés rendje
 13. Cookie-k
1. Szolgáltató adatai
 • Cégnév: Égő Ákos e.v
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, Hold u. 3.
 • Nyilvántartási száma: 57758668
 • Adószáma: 59711049-1-33
 • Közösségi adószám: HU59711049
 • Statisztikai számjel: 59711049-6311-231-13
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: info@bt-changer.com
 • Telefon: +36/30/3825399
2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2015. július hó 01-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházba, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A BT Changer webáruház saját gyártású BLUETOOTH autós kiegészítőket forgalmaz.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak euróban értendők, – ha külön nincs jelölve – tartalmazzák a házhozszállítás díját is. Külön csomagolási költséget nem számolunk fel.

A webáruházban a Szolgáltató a termék nevét, illetve azt, hogy az adott alkatrész milyen járműtípushoz alkalmazható. A típusmeghatározás csupán irányadó, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az alkatrész nem megfelelő beazonosításáért.

A termékekről készült fotók technikai okokból kifolyólag formában és színben némiképp eltérhetnek a valóságtól, emiatt felelőséget nem vállalunk.

Amennyiben akciós termékek jelennek meg a webáruházban, úgy a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

A BT Changer webáruház tartalmának megtekintéséhez, valamint a webáruházból történő megrendeléshez regisztráció nem kötelező. Megrendeléskor viszont a teljesítéshez kapcsolódó adatok megadása kötelező.

A Felhasználó rendelés során a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a legfelső menüben található „Chart / Kosár” menüpontra kattintva.

Az adatok megadását követően a Felhasználó a „PLACE ORDER / Rendelés feladása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

Adatbeviteli hibák javítása: a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. Regisztráció

A webáruházban ugyan a vásárlás történhet regisztráció nélkül vendégként, de a regisztrált Felhasználók számos előnyös szolgáltatást élveznek, úgy mint: elérhetik a shop szolgáltatásait, szerkeszthetik a fiókjuk adatait, ellenőrizni tudják a rendeléseik állapotát és megtekinthetik korábbi rendeléseiket.

A Felhasználó regisztrálni a webáruház fejlécében a „Regisztráció” gombra kattintva, a regisztrációs űrlap értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok

 • Last name / Vezetéknév (kötelező)
 • First name / Keresztnév (kötelező)
 • Company name / Cég neve 
 • Country
 • Region 
 • Postcode,ZIP / irányítószám 
 • Town / City  / Város
 • Street address / Utca
 • County / Ország
 • Phone / Telefon (kötelező)
 • E-mail (kötelező)

A webáruházban alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Felhasználónak a – Deliver to a different address – jelölő négyzetre való kattintással lehetősége van a szállítási címet megadni.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben egy hivatkozás található, ami a Felhasználó fiókjára mutat.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6. Regisztráció törlése

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@bt-changer.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00 közötti időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint – ha a Felhasználó a fizetést banki átutalással rendezte – a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

8. Fizetés

A Felhasználó a szállítási módhoz köthető kétféle fizetési mód közül választhat.

Közvetlen banki átutalás

 • SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX
 • IBAN: BE15 9674 4370 3830
 • Cím: Wise- Avenue Louise 54, Room S52
 • Brussels 1050 Belgium

PayPal

 • ego.akos@gmail.com
9. Szállítás

A szolgáltató a BT Changer webáruházban a termékeket az Európai Únió területére költségátvállalással, biztonságos légbuborékos borítékba csomagolva elsőbbségi ajánlott levélként, a Felhasználó számára díjmentesen szállítja ki. Az Európai Únión kívül azállításokra a Szolgáltató 10 EUR extra költséget számol fel. Nemzetközi szállítás esetén a Magyar Posta szállítja a terméket. Magyarország belterületén – ha másként nem állapodnak meg a felek – a Szolgáltató FoxPost automatába szállít.

– Személyes átvétel – telefonon egyeztetett időpontban – a 2051 Biatorbágy, Hold u 3 szám alatt lehetséges.

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újraküldése kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén lehetséges!

A szolgáltató nem fedezi a szállítmányozó által esetlegesen felszámított vám- és/vagy adókat. Ha az Felhasználó az Európai Unión kívüli országban él, és/vagy a megrendelt termékeket EU-n kívüli országba szállítják, arra további adók és díjak vonatkozhatnak.

10. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során a Szolgáltató a visszatérítendő összeget banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

11. Jótállás

A termékek jótállási ideje 1 év. A jótállás csak azokra a vásárlókra vonatkozik, akik eredetileg vásárolták a terméket. A jótállás nem átruházható.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a BT Changer hibamentes és olyan anyagokból készüljön ami a garancia időn túli hosszan tartó használatra megfeleljen.

Hibás termék esetén a termékre cseregarancia vonatkozik. A terméket vissza kell küldeni, majd cserébe egy ugyan olyat, vagy egy az eredetivel kompatibilis újabb terméket küldünk.

A jótállás nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítottak vagy helytelenül telepítettek. Ez a jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyeket a vásárló, a végső felhasználó, külső erők vagy karbantartás hiánya miatt károsított vagy rontott el.

Nincs felelősségünk az eredeti vásárlóval vagy bármely más személlyel szemben semmilyen veszteségért, sérülésért vagy bármilyen termék használatából eredő vagy bármilyen termék hibájából eredő károkért, legyen az általános, különleges, közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, büntető vagy bármilyen más jellegű károk.
Kifejezetten elutasítjuk és visszautasítjuk minden más, kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, ideértve, de nem kizárólag, a megfelelés jótállását, a leírás jótállását, az eladhatóság jótállását, a kereskedelmi felhasználás jótállását vagy a kereskedelmi felhasználás jótállását.

A BT Changer tartalmaz szoftvert és/vagy firmware-t, amit időről időre frissítünk. A felhasználónak gondoskodnia kell róla, hogy a termék jelenlegi helyes verzióját a megfelelő járműgenerációhoz alkalmazza. Ez a jótállás nem érvényes, ha a terméket helytelen szoftververzióval telepítették. A felhasználó teljes egészében felelős az összes felhasználó által konfigurálható funkció megfelelő beállításáért.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy teljesen lecseréljük ezeket a felhasználási feltételeket. Az új vagy módosított felhasználási feltételek közzétételével a BT Changer weboldalán értesíti az összes vásárlót a tartalmazott változásokról.

12. Panaszkezelés rendje

Szolgáltatásunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailben vagy a kapcsolati űrlap segítségével, esetleg postai levél útján is közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • E-mail: nfh@nfh.hu

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

13. Cookie-k

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL- jét). Az ilyen adatok személyes azonosításra nem használhatóak, csak a Felhasználó gépének felismerésére szolgál.

A rendszer adatokat is tárol a Felhasználó számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A saabshop.hu böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de egyes funkció működésképtelenek, amennyiben a cookie-kat a Felhasználó nem fogadja el, illetve a böngészőben le van tiltva.

Shopping Cart